Konkurs - Elevator Annual 2014: A Unique Vertical Experience

Konkursy...

02-04-2014  Autor: Damian Przybyła   Źródło: SuperSkyScrapers   Kategoria: Konkursy, nagrody

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny windy, która dostarczy jej użytkownikom wyjątkowe doświadczenia związane z komunikacją pionową, w tym spektakularne widoki - następujące po sobie w czasie pokonywania wysokości i osiągania kolejnych pięter oraz poziomów.

Celem konkursu jest przeprowadzenie studium projektowego i analiza możliwości realizacji wyjątkowych przestrzeni wind publicznych i prywatnych oraz wskazanie na ich ważną rolę odgrywaną w dynamicznie rozwijających się założeniach wysokościowych. Istotnym zamierzeniem konkursowym jest uwzględnienie możliwości kształtowania odczuć i wrażeń jakie towarzyszyć będą odbiorcom w skutek ruchu w przestrzeni i czasie jak również poszukiwanie 'wyjątkowego doświadczenia' płynącego z zaproponowanej podróży.

Rozwiązanie powinno optymalizować pozytywne cechy tego środka komunikacji i być dodatkiem do współczesnych i przyszłych wieżowców. Projekt może rozwiązywać określony problem komunikacji pionowej, na przykład zapewniać możliwość dogodnego przemieszczania się w kierunku pionowym lub zapewniać efektywniejszy dostęp do określonych funkcji i obiektów zlokalizowanych w układzie pionowym.

Projekt powinien odpowiadać bezpośrednio na potrzebę poszukiwania nowych zastosowań i możliwości rozwiązań tego typu przestrzeni, jednocześnie powinien badać problem granicznej wysokości, która może być obsługiwana przez zaproponowaną windę. Elementami analizy projektowej powinny być dodatkowo kwestie społeczne, środowiskowe, energetyczne, kulturowe oraz ekonomiczne.

KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA:

  • architektów, studentów kierunków architektonicznych, inżynierów, projektantów, urbanistów, planistów, architektów krajobrazu

  • zespołów (architekci, studenci kierunków architektonicznych, inżynierzy, projektanci, urbaniści, planiści, architekci krajobrazu)

OPŁATY:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty rejestracyjnej:

  • Special Registration: 60 USD od 31 marca 00:00 (GMT) do 14 kwietnia 2014 r. 23:59 (GMT)

  • Early Registration: 80 USD od 15 kwietnia 00:00 (GMT) do 14 czerwca 2014 r. 23:59 (GMT)

  • Standard Registration: 100 USD od 15 czerwca 00:00 (GMT) do 05 października 2014 r. 23:59 (GMT)

  • Late Registration: 120 USD od 06 października 00:00 (GMT) do 04 listopada 2014 r. 23:59 (GMT)

TERMIN NADSYŁANIA PROJEKTÓW
04 listopada 2014 r. ----------------------------------- Ostateczny termin nadsyłania projektów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW / PUBLIKACJA
02 grudnia 2014 r. ----------------------------------- Oficjalne ogłoszenie wyników / publikacja

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Zwycięskie projekty otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 5,000.00 USD wg podziału:

I NAGRODA
- US$ 2,500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET USD)
- Publikacja w książce SuperSkyScrapers Elevator Annual – Volume 1 Book
- Publikacja na stronie internetowej SuperSkyScrapers i portalach społecznościowych
- Publikacja w magazynach internetowych, blogach i innych mediach
- Wyjątkowy status nagrodzonych w niepowtarzalnym i inauguracyjnym konkursie Elevator Annual

II NAGRODA
- US$ 1,000 (TYSIĄC USD)
- Publikacja w książce SuperSkyScrapers Elevator Annual – Volume 1 Book
- Publikacja na stronie internetowej SuperSkyScrapers i portalach społecznościowych
- Publikacja w magazynach internetowych, blogach i innych mediach
- Wyjątkowy status nagrodzonych w niepowtarzalnym i inauguracyjnym konkursie Elevator Annual

II NAGRODA
- US$ 500 (PIĘĆSET USD)
- Publikacja w książce SuperSkyScrapers Elevator Annual – Volume 1 Book
- Publikacja na stronie internetowej SuperSkyScrapers i portalach społecznościowych
- Publikacja w magazynach internetowych, blogach i innych mediach
- Wyjątkowy status nagrodzonych w niepowtarzalnym i inauguracyjnym konkursie Elevator Annual

5 WYRÓŻNIEŃ SPECJALNYCH
- US$ 200 (DWIEŚCIE USD)
- Publikacja w książce SuperSkyScrapers Elevator Annual – Volume 1 Book
- Publikacja na stronie internetowej SuperSkyScrapers i portalach społecznościowych

5 WYRÓŻNIEŃ (ilość wyróżnień podlega decyzji Jury) również do publikacji na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych i w książce

Strona Organizatora: www.superskyscrapers.com
Facebook: www.facebook.com/SuperSkyScrapers

Tagi: architektura, konkurs architektoniczny, innowacje, konkurs na wieżowiec, coroczny konkurs na windę, projekt windy w wieżowcu, superwieżowiec, wieżowiec; architecture, architecture competition, innovation, skyscraper competition, elevator annual, skyscraper elevator design, superskyscrapers, skyscrapers.

 
 
Copyright by W-A.pl 2007, e-mail: admin@w-a.pl      W-A.pl      www.wydział-architektury.com