Konkurs na logo CERT Polska

Informacja Prasowa

19-12-2013  Autor: Joanna Łukasiewicz   Źródło: NASK   Kategoria: Konkursy, nagrody

Zespół CERT Polska działający w strukturach instytutu badawczego NASK zaprasza do konkursu na zaprojektowanie loga dla nazwy skróconej zespołu: CERT.pl.

OPIS DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU CERT Polska

CERT to zespół pasjonatów zaawansowanych technik komputerowych i tajników bezpieczeństwa informatycznego, którzy stoją na pierwszej linii frontu, kiedy w Internecie pojawia się nowy atak lub zagrożenie dla jego użytkowników.
Każdego dnia do CERT Polska trafiają zgłoszenia od osób prywatnych, firm i organizacji, które spotkały się z naruszeniem bezpieczeństwa w Internecie. Takim zdarzeniem może być atak informatyczny, nowy wirus zagrażający użytkownikom, wyłudzenie danych i wiele innych niebezpiecznych sytuacji, na które moŜna natknąć się w sieci. Oprócz tego CERT Polska nieustannie prowadzi własne obserwacje i badania aby uprzedzać kroki działających w Internecie przestępców oraz minimalizować liczbę sytuacji, w których narażani są zwykli użytkownicy. Często specjaliści z CERT mają do czynienia z danym zagrożeniem już na najwcześniejszych etapach od momentu jego zidentyfikowania i działają w obszarach, do których firmy antywirusowe dotrą dopiero w drugiej kolejności. Zanim antywirus zainstalowany na komputerze będzie mógł znaleźć na nim dane zagrożenie, CERT Polska często już dużo wcześniej je analizuje i dzieli się tą informacją z innymi instytucjami bezpieczeństwa. W każdym takim przypadku staramy się zrozumieć sposób działania danego zagrożenia, zidentyfikować nierzadko nieświadome ofiary i pomagać w odnalezieniu sprawców.

Zagrożenia o których mowa to zazwyczaj zakrojone na międzynarodową skalę kampanie przestępcze wykorzystujące złośliwe oprogramowanie (trojany, wirusy) w celu kradzieży pieniędzy czy wyłudzeń. Specjaliści z CERT Polska starają się wymyślić metody zwalczania takiej przestępczej działalności, pomagać w jej zlikwidowaniu i dzielić się zdobytą wiedzą o poznanych zagrożeniach.
CERT Polska to najbardziej doświadczony w Polsce zespół reagujący na sytuacje zagrożenia w sieciach komputerowych. Działając aktywnie od 1996 roku stał się doświadczonym i rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rdzeniem działalności zespołu CERT jest reagowanie na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo polskich sieci oraz współpraca z podobnymi jednostkami na całym świecie przy problemach globalnych w działalności operacyjnej i badawczej. CERT Polska prowadzi także działania informacyjno-edukacyjne zmierzające do wzrostu świadomości
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego wśród Polaków szkoląc, publikując materiały uświadamiające o zagrożeniach w sieci oraz raporty ze swojej pracy. Działalność CERT Polska jest doceniania za wysokiej jakości merytoryczne publikacje i autorskie rozwiązania techniczne.

Nowe logo ma podkreślić te cechy zespołu, uwzględniając jego mocno techniczny a zarazem lekko niszowy profil.

Konkurs na logo CERT jest wyjątkową okazją wzięcia udziału w stworzeniu zupełnie nowego wizerunku dla naczelnej krajowej jednostki bezpieczeństwa, która reprezentuje Polskę w wielu inicjatywach i która dba o bezpieczeństwo polskiego Internetu. Z uwagi na unikalny charakter zespołu CERT Polska zmierzenie się z tym projektem może być ciekawym wyzwaniem dla każdego uczestnika konkursu.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie logo dla CERT Polska wraz z pełną księgą znaku logo uwzględniającą:

 • Opis znaczenia logo

 • Podstawową wersję znaku

 • Alternatywne wersje znaku

 • Konstrukcję znaku

 • Pole ochronne oraz pole podstawowe znaku

 • Kolorystykę znaku

 • Typografię znaku

 • Skalowanie i minimalne rozmiary znaku

 • Stosowanie znaku na różnych tłach

 • Niedopuszczalne modyfikacje

Projekt logo powinien zostać zgłoszony w wersji elektronicznej w formacie A3 EPS (krzywe) oraz podgląd JPG, w rozdzielczości 300 dpi oraz na wydruku w formacie A3.

WYMAGANIA DLA PROJEKTU LOGO

Nowe logo CERT ma odświeżyć wizerunek CERT Polska. Logo powinno:

 • zupełnie odświeżyć wizerunek CERT Polska;

 • odwzorować charakter zespołu - młody, techniczny, innowacyjny, konkretny,

 • związany z (nie)bezpieczeństwem sieciowym, mający do czynienia z zagrożeniami w sieci;

 • być przygotowane dla nazwy CERT.pl, przy czym wielkość liter i znak kropki można zaprojektować dowolnie (CERT.pl, CERT pl, cert.pl itp.);

 • być przejrzyste - wszystkie elementy logo powinny być czytelne w małym i dużym formacie;

 • być uniwersalne – będzie używane przez dłuższy okres

 • być nowoczesne - nie powinno zawierać sztampowych, stereotypowych dla branży

 • bezpieczeństwa symboli, takich jak motyw kłódki, klucza, tarczy, zer-jedynek, nawiązań do motywów popularnych, np. serii Matrix.

   

  ZŁOŻENIE PRAC KONKURSOWYCH

   

  Zgłoszenia konkursowe zawierające projekt logo i oświadczenie uczestnika konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) mogą być składane do dnia 31 grudnia 2013:

 • osobiście w siedzibie NASK w Warszawie przy ul. Wąwozowej 18 w Recepcji Głównej,

  w kopercie z dopiskiem “Konkurs na logo CERT

 • nadsyłane pocztą na adres: NASK, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa z dopiskiem

  “Konkurs na logo CERT”.

NAGRODA W KONKURSIE

Autor zwycięskiej pracy otrzyma od Organizatora Konkursu nagrodę główną w wysokości 6000 PLN brutto.

CZAS TRWANIA KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 listopada 2013 r., a kończy się w dniu 12 stycznia 2014 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 24 stycznia 2014 r.


Regulamin > > >

 
 
Copyright by W-A.pl 2007, e-mail: admin@w-a.pl      W-A.pl      www.wydział-architektury.com