SuperSkyScrapers Competition: Singapore Bamboo Skyscraper

Informacja Prasowa

22-09-2013  Autor: Damian Przybyła   Źródło: www.superskyscrapers.com   Kategoria: Konkursy, nagrody

Konkurs architektoniczny jednoetapowy, otwarty, międzynarodowy o charakterze koncepcyjnym, organizowany przez SuperSkyScrapers, jego celem jest poszukiwanie rozwiązań i pomysłów projektowych na rozbudowę pn. Architect’s Village Bamboo Skyscraper, które będą stanowiły najlepszą odpowiedź na zbiór wytycznych określonych w niniejszym opisie.

Cel konkursu

Celem konkursu jest przeprowadzenie studium projektowego i konstrukcyjnego wysokiej oraz bardzo wysokiej architektury i dynamicznie zmieniających się społeczności użytkujących ją i jej otoczenie, z uwzględnieniem walorów estetycznych projektowanych rozwiązań, ich założeń materiałowych, technologicznych, oraz z uwzględnieniem elastyczności funkcjonalnej, adaptowalności i zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu NOWEJ, przeznaczonej dla architektów, zabudowy Bamboo Skyscraper, w której rozwiązaniu uwzględniony zostanie wymóg zastosowania bambusa jako współczesnego materiału budowlanego, jak również dzisiejsza, ciągle rosnąca, potrzeba stosowania ekologicznych rozwiązań. Projektowany budynek, poprzez swoje walory estetyczne, powinien wnosić wkład w szerszą dyskusję na temat możliwości wykorzystania bambusa jako materiału budowlanego obiektów wysokich.

Proponowany wieżowiec powinien maksymalizować pozytywny wpływ tego rodzaju wertykalnych struktur na otoczenie oraz stanowić satysfakcjonujący dodatek do sylwety miasta Singapur.

Powinien odnosić się bezpośrednio do zagadnienia zrównoważonego i ekologicznego projektowania przestrzeni w mieście takim jak Singapur, wskazując jednocześnie rozwiązania kwestii społecznych, środowiskowych, kulturowych i ekonomicznych dotyczących miejskich wieżowców.

Projekt konkursowy powinien zakładać wykorzystanie bambusa jako głównego materiału budowlanego, wskazując na innowacyjne możliwości jego zastosowania w budynkach wysokich – zarówno w rozwiązaniach konstrukcyjnych jak i elewacyjnych.

Oczekujemy również projektów, które rozszerzają możliwości wykorzystania tego materiału poprzez wskazywanie na możliwość jego wzrostu, cięcia lub zmiany kształtu w celu uzyskania interesujących form możliwych do zastosowania w projektowanych konstrukcjach.

· Architekci

· Studenci kierunków architektonicznych

· Zespoły projektowe (architekci, studenci architektury, inżynierowie, projektanci)

Opłaty:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty rejestracyjnej:

  • Special Registration: 80 USD od 22 sierpnia 00:00 (GMT) do 06 września 2013 23:59 (GMT)
  • Early Registration: 100 USD od 07 września 00:00 (GMT) to 26 września 2013 23:59 (GMT)
  • Standard Registration: 120 USD od 27 września 00:00 (GMT) do 24 listopada 2013 23:59 (GMT)
  • Late Registration: 150 USD od 25 listopada 00:00 (GMT) do 02 grudnia 2013 23:59 (GMT)

Termin nadsyłania projektów:

02 grudnia 2013 ----------------------------------- Ostateczny termin nadsyłania projektów

Ogłoszenie wyników / Publikacja:

17 grudnia 2013 ----------------------------------- Ogłoszenie zwycięzców

Jury:

Mitchell Joachim – architekt, współzałożyciel pracowni Terreform ONE (USA)

Piotr Kuczia – architekt, autor Modelowego Domu Ekologicznego w Łące k. Pszczyny

Damian Przybyła – architekt, współautor koncepcji Migrant Skyscraper (eVolo 2012)

Nagrody i wyróżnienia:

Zwycięskie prace otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000,00 USD wg podziału:

I nagroda

3,500 USD (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH)

II nagroda

1,500 USD (TYSIĄC PIĘĆSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH)

III  nagroda

1,000 USD (TYSIĄC DOLARÓW AMERYKAŃSKICH)

10 wyróżnień honorowych

Strona konkursu: www.superskyscrapers.com

 
 
Copyright by W-A.pl 2007, e-mail: admin@w-a.pl      W-A.pl      www.wydział-architektury.com